Θέση & Προσβασιμότητα

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις «ΡΕΣΤΕΙΟ», «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ» και «ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ» βρίσκονται εντός της Μαρίνας Φλοίσβου, του Φαληρικού ΔΕΛΤΑ.Η περιοχή εξυπηρετείται με τρεις εισόδους.  Η πρώτη επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη θέση «ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ» και οι δύο άλλες επί της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος στις θέσεις, η μεν πρώτη παρά την εκκλησία της Αγ. Σκέπης και η δε δεύτερη παρά το συγκρότημα γραφείων – καταστημάτων της Ριζαρείου Σχολής.

Η περιοχή εξυπηρετείται από το ΤΡΑΜ και τις λεωφορειακές γραμμές  που έχουν αφετηρία στον ίδιο χώρο ( 550, 860 ) καθώς και από όσες διέρχονται από τη λεωφόρο Ποσειδώνος (Α2, Β2, Α1, Β1, 217 ).