Προγράμματα για το Δημότη/Κάτοικο

για άνδρες και γυναίκες από 16 έως ανοιχτή ηλικία,
Υπεύθυνος κ. Μαχαίρας Άκης

για ενήλικες γυναίκες και άνδρες,
Υπεύθυνος κ. Καρφής Γιάννης

για παιδιά από 7 ετών έως και ενήλικες 25 ετών,
Υπεύθυνος κ. Νικολάου Κωνσταντίνος

Για παιδιά από 7 ετών έως και ενήλικες 25 ετών,
Υπεύθυνη κα Θεολόγη Λαμπρινή

για ενήλικες γυναίκες,
Υπεύθυνη κα Χειλαδάκη Νίκη