Διοίκηση

Το ΠΟ.Α.ΚΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας του και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο , του οποίου Πρόεδρος είναι ο γιατρός και εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Κουμεντάκος και Αντιπρόεδρος ο διαιτολόγος – διατροφολόγος και εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Φιλιππόπουλος .

Το ΔΣ αριθμεί 11 τακτικά και 11 αναπληρωματικά.

Τακτικά Μέλη

 1. Κουμεντάκος Μιχαήλ , Πρόεδρος Δ.Σ
 2. Φιλιππόπουλος Νικόλαος , Αντιπρόεδρος Δ.Σ
 3. Μπόγρης Δημήτριος
 4. Αναγνωστόπουλος Αλέξιος
 5. Κουερίνης Νικόλαος
 6. Βραχλιώτης Κωνσταντίνος
 7. Γεωργίου Φωτεινή
 8. Μιχοπούλου Ελένη
 9. Ξένος Τριαντάφυλλος
 10. Αρσενίδου Αναστασία
 11. Τσουκαλάς Στυλιανός

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Αλιμπέρτης Αντώνιος
 2. Μιχαλοπούλου Μαρία
 3. Χαρδαβέλλας Κωνσταντίνος
 4. Λίτινα Αικατερίνη
 5. Κακούρης Μιχαήλ
 6. Μαγουλά Ειρήνη
 7. Μπατιστάτος Ανδρέας
 8. Τάνταρος Κωνσταντίνος
 9. Κομπλίτση Αικατερίνη
 10. Πελέκη Γεωργία
 11. Γερακουλάκος Ιωάννης
Μενού